Wie zijn we

De doelstelling van onze vereniging is het bestuderen en beter leren kennen van het cultureel en historisch erfgoed van de Zwinstreek en deze kennis te verspreiden door middel van voordrachten, heemkundige wandelingen en het uitgeven van twee tijdschriften.

De maandelijkse activiteiten zijn opnieuw opgestart sinds september 2021. Zie voor de laatste informatie telkens de aankondigingen in onze tijdingen.