Publicaties

Rond de Poldertorens

Ons tijdschrift verschijnt viermaal per jaar, gedrukt op A4 formaat en telt telkens een 36-tal bladzijden. Belangrijke en originele bijdragen betreffende de plaatselijke geschiedenis van de gemeenten in de Zwinstreek; archeologie, volkskunde, naamkunde, fauna en flora worden erin gepubliceerd.

We hebben onze oude jaargangen ingescand en online geplaatst via de website van het museum Sincfala. Om deze artikels te raadplegen, klik hier

Wil je een overzicht van alle tot nu toe verschenen artikels per jaargang? Raadpleeg onze volledige bibliografie.

Sint-Guthago tijdingen

In de zomer zijn er heemkundige wandelingen en soms een studiereis; in de winter voordrachten en een feestvergadering. Al die activiteiten worden aangekondigd in het maandblad St.-Guthago Tijdingen dat aan alle leden wordt toegestuurd. De Sint-Guthago Tijdingen is een blad met berichten voor de leden, korte heemkundige artikels, aankondigingen van activiteiten, bibliografieën, enz.
De laatste tijdingen zijn hier raadpleegbaar.

De soldaten uit de Eerste Wereldoorlog op de monumenten in de zwinstreek

Op 31 januari 2019 werd in Museum Sincfala in Knokke-Heist de publicatie “Soldaten van de Zwinstreek uit de Groote Oorlog herdacht op de monumenten” voorgesteld. Auteurs zijn Marc De Meester en Eric Huys, bestuursleden van de Geschied- en Heemkundige Kring van de Zwinstreek Sint-Guthago.

“Wij waren gestart met een studie naar sporen van de Spaanse griep in de Zwinstreek. Tijdens het opzoekwerk in de overlijdensakten stootten we regelmatig op de vermelding “Stierf voor België”, bij de naam van een militair of burger die tijdens de oorlog gesneuveld of terechtgesteld werd. De vele soldaten die vermeld staan op de monumenten en gedenkplaten in ons onderzoeksgebied konden daardoor definitief worden geïdentificeerd,” zeggen de auteurs.

Het boek begint met een inleiding over de oprichting van de oorlogsgedenktekens en over de Groote Oorlog 1914-1918, met speciale aandacht voor de mobilisatie. De verschillende fasen in de oorlog (de bewegingsoorlog, de loopgravenoorlog, de bevrijdingsoorlog) komen aan bod met speciale aandacht voor het aantal militaire slachtoffers uit de Zwinstreek. En zelfs nadat de wapens zwegen, op 11 november 1918, stierven er nog verschillende soldaten ten gevolge van die oorlog.

Van de 776 soldaten van wie de naam op de monumenten staat is ongeveer 21% overleden ten gevolge van een ziekte en niet door verwondingen. In deze publicatie is ook voor elke gemeente terug te vinden hoe groot het verlies was ten opzichte van de gemiddelde bevolking.

Per gemeente krijgt elk monument een uitvoerige beschrijving, met vermelding van de ontwerper en de uitvoerder was en de datum van de onthulling. Van enkele militairen konden meer details bekend over hun overlijden worden achterhaald. Van de onthulling van het monument in Heist op 4 september 1921, met een grote stoet en verschillende toespraken is een reeks unieke foto’s teruggevonden. Deze foto’s zijn samen met krantenverslagen in het boek opgenomen.

De publicatie bevat een reeks tabellen waarin details over elke soldaat wiens naam op een monument staat, zijn terug te vinden. Hierdoor is het boek ook een monument op zich en een naslagwerk voor wie op zoek is naar gegevens over een gesneuvelde soldaat uit de Zwinstreek. De gemeenten die aan bod komen in dit werk zijn Damme (Damme, Hoeke, Lapscheure, Moerkerke, Oostkerke, Sijsele, Vivenkapelle), Knokke-Heist (Heist, Knokke, Ramskapelle, Westkapelle), Blankenberge (Blankenberge, Uitkerke), Brugge (Assebroek, Brugge, Sint-Pieters-op-de-Dijk, Zeebrugge, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels) en Zuienkerke (Houtave, Meetkerke, Nieuwmunster, Zuienkerke).

Praktische gegevens

Het boek “Soldaten van de Zwinstreek uit de Groote Oorlog herdacht op de monumenten” omvat 220 pagina’s en werd uitgegeven als de nummers 2 t/m 4 van de 60ste jaargang van het tijdschrift “Rond de Poldertorens”. Het kan besteld worden door een bij Eric Huys: eric.huys@skynet.be en 30,00 euro (5,00 euro verzendingskosten inbegrepen) over te schrijven op rekening BE82 8601 0615 5768 van de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, met vermelding “Boek soldaten monumenten”.

Het boek is ook verkrijgbaar in Sincfala, Museum van de Zwinstreek, Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist (tel.: 050 530 730, sincfala@knokke-heist.be) en in Huyse de Grote Sterre, Jacob van Maerlantstraat 3, 8340Damme (tel.: 050 288 610, toerisme@damme.be).

Wie geen lid is van de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago kan de aankoop van het boek combineren met een lidmaatschap voor het jaar 2019 en betaalt dan 40,00 euro (in plaats van 51,00 euro). Dit kan eveneens bij Eric Huys: eric.huys@skynet.be en door 40,00 euro over te schrijven op rekening BE82 8601 0615 5768 van de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, met vermelding “Boek soldaten monumenten + lidmaatschap 2019”. Als lid van de kring ontvangt men jaarlijks 4 nummers van “Rond de Poldertorens”, maandelijks de Sint-Guthago Tijdingen en kan men gratis 5 lezingen bijwonen in Museum Sincfala en deelnemen.

Bibliografie René De Keyser

Om de bibliografie van René De Keyser te raadplegen, klik hier.