Ontstaan en historiek

De Kring nam de naam aan van de enige plaatselijke heilige, Sint-Guthago, een Ierse zendeling van koninklijken bloede, die tussen de 7de en de 9de eeuw, de nog heidense inwoners hier hielp bekeren. Hij werd te Oostkerke begraven en in 1159 heilig verklaard door de bisschop van Doornik in de aanwezigheid van de abten van Ter Duinen, van Oudenburg en van Eekhoute.

De stichtingsvergadering had plaats te Oostkerke op 28 januari 1959. De stichters van de Sint-Guthagokring waren: René De Keyser , voorzitter (+) uit Oostkerke; Jos Rau (Br. Gaëtan cfx), secretaris (+) uit Brugge; Raymond Vandenberghe uit Damme (+), E.H. Mayens, pastoor te Oostkerke (+); Willy Theerens uit Westkapelle (+); Antoon Verminck uit Moerkerke (+), E.H. Hoevenaghel, pastoor op Sint-Rita (+), E.H. Pollet, pastoor in Lapscheure (+). De vergadering werd voorgezeten door E.H. Antoon Lowijck (+) uit Sint-Andries, in die periode legeraalmoezenier. Éminence grise achter de schermen was rijksarchivaris te Brugge dr. Jos De Smet (+) afkomstig uit Koolkerke.