Lid worden

Het lidmaatschap bedraagt voor België €25 en voor het buitenland €30, te storten op de rekening

IBAN: BE82 8601 0615 5768
BIC: SPAABE22

van de Geschied- en Heemkundige Kring St-Guthago, Waterstraat 2d, 8300 Westkappelle.
Vermeld daarbij duidelijk naam en adres.