GDPR Informatie

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ‘GDPR’) in werking getreden. De nieuwe Europese privacywetgeving geeft burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens en stelt strenge eisen aan de manier waarop organisaties omgaan met persoonsgegevens.

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Zorgvuldig en transparant met uw persoonsgegevens omgaan blijft onze prioriteit. Daarom informeren wij u graag over welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat we er mee doen en welke rechten u heeft en hoe u ze kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verzamelt de heemkundige kring?

De ledenlijst houdt uw naam en titel(s), adres, woonplaats en jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bij.

Wij nemen foto's van onze activiteiten.

Wat doet de heemkundige kring met mijn gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u op regelmatige basis onze publicaties toe te sturen. Wij delen uw gegevens met niemand.

Hoe kan ik controle over mijn gegevens uitoefenen?

U kan verzoeken om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken door een mail te sturen naar één van de bestuursleden.