Bestuur

* Zijn tevens lid van de redactieraad Rond de Poldertorens en St.-Guthago Tijdingen